top of page
LRM_EXPORT_8188466540410_20190822_062402915_edited_edited_edited.jpg
PÅ SVENSKA: Image

OM OSS

Viltgården köper under hela jaktsäsongen vilt av jägare, jaktföreningar och markägare. Vi köper vitsvanshjort, älg och rådjur. Vår kontaktperson är Daniel Kassinen. Han kan nås per tel. 041 3157714.

Anvisningar för leverans

 • Tag kontakt innan viltet levereras.

 • Vi tar endast emot vilt som är i gott skick och som fällts på ett snyggt sätt, inga magskott.

 • Viltet levereras oflått med skinn

 • Viltet skall levereras utan inälvor.

 • Ifall en skolad jägare utfört den första granskningen kan levern, hjärtat, lungorna, njurarna och bukspottskörteln utelämnas. I annat fall bör dessa inälvor skickas med i t.ex. en plastpåse

 • Priset regleras enligt transport, beroende på om vi avhämtar viltet eller om det levereras till vårt slakteri på Marieberg i Ingå.

PÅ SVENSKA: About

OTA YHTEYTTÄ!
TA KONTAKT MED OSS!

Tack för din kontakt!

PÅ SVENSKA: Contact

MED INTÄKTEN FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV VILTET KAN JAKTFÖRENINGEN ELLER MARKÄGAREN:

 • Betala licensavgifter

 • Investera i jaktsäkerheten och trivseln genom att bygga fler jakttorn

 • Öka på viltvården och viltutfodringen genom att bl.a. öka arealen viltåker och. placera ut fler saltstenar

 • Bygga mer infrastruktur, så som vindskydd och jaktstugor, som höjer på jaktupplevelsens kvalitet och bekvämlighet

 • För markägare är viltförsäljning momsbelagd försäljning och med intäkterna kan hen inom ramen för jord – och skogsbruksverksamheten göra införskaffningar av t.ex. jakttillbehör och göra avdrag.

PÅ SVENSKA: About Us

VI KÖPER VILT

AVHÄMTNING

Vi avhämtar vilt från södra Finland (Nyland, Tavastland, Egentliga Finland, Birkalands södra del) Tilläggsinformation: Daniel Kassinen tel. 041 315 7714

Auto.jpg
IMG_20200902_161615_Bokeh__01__01.jpg

VI TAR EMOT

Vi tar under jaktsäsongen emot vilt vid vårt egna slakteri i Ingå, sju dagar i veckan på förhand överenskomna tider. Tilläggsinformation: Daniel Kassinentel. 041 3157714

PÅ SVENSKA: Our Products
PÅ SVENSKA: Pro Gallery
bottom of page